Matriky

Počet záznamov: 3

Názov Info
KONSKÁ KONSKÁ, KONSZKA BY
okres: Žilina
Rím.kat.farský úrad
Farský obvod: Konská, Kamenná Poruba, Kunerad, Poluvsie, Rajecké Teplice
a Stránske
Matriky: narodení: 1750-1905
sobášení: 1750-1910
zomrelí: 1750-1915

RAJEC RAJEC, RAJECZ BY
okres: Žilina
Rím.kat.farský úrad
Farský obvod: Rajec, Ďurčiná a Šuja (dnes súčasť obce:Rajec), Jasenové a Kľače (dnes súčasť obce:Jasenové), Malá Čierna, Veľká Čierna a Zbyňov
Matriky: narodení: 1674-1895
sobášení: 1710-1896
zomrelí: 1675-1895

Zs
Sídlo židovského matričného obvodu
Matriky vedené pre obce: Rajec, Ďurčiná a Šuja (dnes súčasť obce:Rajec), Babkov; Bánová, Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka, Rosina, Teplička nad Váhom, Trnové, Turie a Višňové (dnes súčasť obce: Žilina), Brezany, Čičmany, Čierne (dnes súčasť obce: Štiavnik), Divina, Fačkov, Hôrky, Hričovské Podhradie; Hradná a Súľov (dnes súčasť obce:Súľov-Hradná), Jasenové a Kľače (dnes súčasť obce:Jasenové), Kamenná Poruha; Kňazova Lehota a Lietavská Svinná (dnes súčasť obce:Lietavská Svinná), Konská, Kunerad, Lietava, Lutiše; Malá Čierna; Malá Kotešová. Veľká Kotešová a Zemianska Kotešová (dnes súčasť obce:Kotešová), Ovčiarsko, Podhorie, Poluvsie: Rajecká Lesná a Trstená (dnes súčasť obce:Rajecká Lesná), Rajecké Teplice, Stránske, Svederník, Terchová, Varín, Veľká Čierna, Zbyňov
Matriky: narodení: 1797-1935
sobášení: 1857-1938
zomrelí: 1857-1918

ŽILINA ŽILINA ZSOLNA BY
Rím.kat.farský úrad
Farský obvod: Žilina, Bánová, Budatín, Strážov a Závodie (dnes súčasť obce:Žilina), Stráňavy; do r.:1771 Divinka a Lalinok (dnes súčasť obce:Divinka), Lúky (dnes súčasť obce: Divina) a Považský Chlmec (dnes súčasť obce: Žilina); do r.:1788 Bytčica (ma Žilina városčasti bývalej obce)
Matriky: narodení: 1704-1895
sobášení: 1704-1896
zomrelí: 1704-1895
Matriky: narodení:, sobášení:, zomrelí: do r.:1709. efvangélikusok voltak vedené pre v matrikách narodení: v r.1760-1772.

Zs
Sídlo židovského matričného obvodu
Matriky vedené pre obce: Žilina, Bánová, Bytčica, Lietavská Lúčka, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Rosina, Strážov, Višňové (dnes súčasť obce:Žilina), Bitarová, Divina, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Dolný Kubín, Hôrky, Kunerad, Lietava; Malá Bytča a Veľká Bytča (dnes súčasť obce:Bytča), Malá Kotešová, Veľká Kotešová a Zemianska Kotešová (dnes súčasť obce:Kotešová), Maršová, Nové Mesto nad Váhom (okres: Trenčín), Ovčiarsko, Petrovice; Rajec a Šuja (dnes súčasť obce:Rajec), Rajecké Teplice, Sliač (okres: Zvolen), Stránske, Terchová, Trstená (dnes súčasť obce: Rajecká Lesná), Varín; Čadca z okresu: Oškerda (dnes súčasť obce: Kysucké Nové Mesto), Stará Bystrica; Martin z okresu: Bystrička, Dolná Stubňa (dnes súčasť obce: Turčianske Teplice), Horná Štubňa; Martin, Priekopa a Vrútky (dnes súčasť obce:Martin), Podhradie, Turany a Vrícko; Považská Bystrica z okresu:Ilava, Púchov a Sádočné (dnes súčasť obce: Domaniža)
Matriky: narodení: 1795-1950
sobášení: 1851-1949
zomrelí:. 1850-1955

Našli ste na stránke chybu? Napíšte nám.